מרדכי כהן "שמקדישים" mordechai cohen

צפיות: 4

0
  
0
   שום סרט לא עובד? נסה לגלוש במצב 2
שיר : "שמקדישים"

לחן + ושירה : מרדכי כהן - 052-8417500

שיר : "שמקדישים"

לחן + ושירה : מרדכי כהן - 052-8417500

עיבוד + עיבוד קולי, ומיקס : יענקי כהן

קולות : "מקהלת חברים"
יח"צ : מנחם קולדצקי

מילים : ט"ז - ומשנה ברורה הלכות קדושה, סימן קכ"ה ס"ק ה'.
"ברוכים אתם לד' שמים ויורדי מרכבה"
אם תאמרו ותגידו לבני, מה שאני עושה, בשעה שמקדישים ואומרים קדוש, קדוש, קדוש,
ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפילתם, ונושאים עצמם למעלה..
כי אין לי הנאה בעולם כאותה שעה, שעיניהם נשואות בעיני, ועיני בעיניהם,
באותה שעה אני אוחז בכסא כבודי בדמות יעקב, ומחבקו ומנשקו ומזכיר זכותם (גלותם) וממהר גאולתם.

טען עוד