zipy


" אשרינו - שזכינו להתקרב לרבנו " דואט ברסלב סוחף - משה צבי הגדול

thumb_up

0
    thumb_down

0
    comment

תגובות
    playlist_add

שמירה
     share

שתף
     remove_red_eye

3
   שום סרט לא עובד? נסה לגלוש במצב 2
 מוסיקה יהודית   

 פורסם לפני 8 שנים

משה צבי בליווי נפתלי עם המעבד המחונן אייל אהרון - בשיר דרבוקות סוחף !
" ואם רק בשביל....

משה צבי בליווי נפתלי עם המעבד המחונן אייל אהרון - בשיר דרבוקות סוחף !
" ואם רק בשביל להיתקרב לרבנו זכינו לבוא לעולם הזה - דיינו !!!
אמר רבי נחמן הקדוש:"כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות הוא סגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד ועל ההמשך לימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא "
אמר ר' חמא בר חנינא: מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד ביהמ"ק ליחרב ולהגלות את ישראל מארצם, שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בבכיה ויתחננו למשה ויאמרו לו: משה רבנו, עמוד בתפילה בעדנו! ועומד משה ומבטל את הגזרה, מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. !!
====================
בתורה נאמר ''הוכיח תוכיח את עמיתך'' והתלמוד מוסיף - ''אפילו מאה פעמים'', אם יש בכך צורך.
מסביר רבי שמחה זיסל מקלם שאדם לא ינחית את כל דברי הביקורת שיש לו על חברו בבת אחת. מצב כזה יכול להביא את החבר לידי חוסר אונים ויאוש. מוטב לו לאדם לפצל את הביקורת, אפילו למאה חלקים, כדי שיעביר כל חלק במנות קטנות ראויות לעיכול.
מטרת הביקורת בתורה אינה לפרוק לחצים או לשחרר עצבים אלא לגרום לזולת לשפר את התנהגותו. לכן צריכה התוכחה להיאמר בנחת ובחוכמה, באופן שהדברים יתקבלו על ליבו של השומע.
את הביקורת יש לומר באופן שיחולל שיפור, לא באופן הנוסך יאוש.
=======
====
========
רועי אדרי - Every breath you take
אור כהן - דרך
חנן בן סימון - Don't stop me now
צחי הלוי עיישה
אייל גולן - טוב לך איתו Eyal Golan

אייל גולן ואלין גולן - תמיד בשבילך - Eyal Golan and Alin Golan


אייל גולן - אייל גולן קורא לך Eyal Golan

אייל גולן נעצר העולם Eyal Golan


אייל גולן - טוב לך איתו (גרסת קריוקי) Eyal Golan

אייל גולן תזרוק לים Eyal Golan

אייל גולן האהבה הישנה שלי Eyal Golan


טען עוד
noam