מצלמת רכב: מרדף משטרתי בישראל... Car Camera: A police chase in Israel

thumb_up

4
    thumb_down

0
    comment

תגובות
    playlist_add

שמירה
     share

שתף
     remove_red_eye

262
   שום סרט לא עובד? נסה לגלוש במצב 2
 Did You Know? לא ידעת? בטיחות, תיירות, טבע   

 פורסם לפני שנה

English, Hebrew !לא לסכן חיים של נרדפים!
music: Echoes of Time v2 by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution....

English, Hebrew !לא לסכן חיים של נרדפים!
music: Echoes of Time v2 by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution licence (https://creativecommons.org/licenses/...)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-...
Artist: http://incompetech.com/
!רוצה לדעת יותר - תירשם לערוץ!
Want to know more - subscribe to the channel!
Driving lesson and safety road accidents for new and veteran drivers from guardians of the road
כשזה שראיתי, כן היה מרדף משטרתי - זו הייתה הרדפה ישראלית... כי כמו שאני יודע, על פי מדיניות חדשה, בהרדפה שוטר ישראלי לא יכול לסכן חיים של נהגים בסביבה, גם כן לא לסכן חיים של הנורדף... שיהיה בריא! בכל אופן בן אדם צולם, ומחכים לו במקום שקט... אם זה היה מרדף משטרתי של היום, בגרסתי... מי שלא מסכים איתי, הנה מקור הצילום... בכל אופן חבל על חיים המלכה, שצעיר יהרוג אותה לא היום אז כן מחר...
In my view, a police chase - it was a chase Israeli... As I know, according to a new policy, a policeman Israeli persecuting violator, can not endanger the lives of drivers in the vicinity, nor endanger the life of violator... Be healthy! In any case, a driver was photographed, and hi is expected in a quiet place... If it was a police chase of today, in my version... Whoever does not agree with me, here is the source of the filming... In any case, my regret of princess life, young man will kill her not today, so yes tomorrow...
#DrivingLesson
#RoadSafety
#GuardianRoad
#CarDVR
#NavigatorWaze
#RoadCraziness
#RoadRules
#CarCamera
#TrafficViolations
#RoadOffenses
#RoadsIsrael
#WeatherIsrael
#IsraelPolice
#DriversBehavior
#StateIsrael


טען עוד