הלוויה של רבי מנחם מנדל שנייבלג - גאב"ד מנצ'סטר | Funeral of Rav Schneebalg Zt”l, Rav of Manchester

thumb_up

0
    thumb_down

0
    comment

תגובות
    playlist_add

שמירה
     share

שתף
     remove_red_eye

7
   שום סרט לא עובד? נסה לגלוש במצב 2
 shiezoli   

 פורסם לפני שבוע

NEW YORK - We are saddened to report the petirah of Harav Menachem Mendel Schneebalg, zt”l, the Rav of Khal Machzikei Hadas of Manchester, England on....

NEW YORK - We are saddened to report the petirah of Harav Menachem Mendel Schneebalg, zt”l, the Rav of Khal Machzikei Hadas of Manchester, England on Acharon Shel Pesach. He was 100 years old.

The Rav was born in Gartarn, Romania in 1921. His father, Harav Dovid Tzvi, served as the Rosh Yeshiva in Grosswardein (Oradea) and later as a dayan in Machzikei Hadas of Manchester. He learned under Harav Eliezer Hager of Visnitz, the Damesek Eliezer, in his youth.

He became the Rav of Khal Damesek Eliezer in the Prestwich area of Manchester in 1958. After his father left to Eretz Yisrael in 1966, he took over his father’s position as dayan, and later became Rav of Machzikei Hadas in Salford and eventually assumed the position of Mara D’Asra of the Machzikei Hadas Kehillah. He became For many decades, he led his kehillah with true dedication.

He published Shu”t Divrei Ani, where he recorded his responsa to the shailos which were sent to him from around the globe.

He leaves behind an illustrious family, sons and daughters and many descendants. His children include ybl”c Harav Moshe Yehudah Leizer Shlomo, Chernovitzher Rebbe of Williamsburg; Rav Chaim Feivel Schneebalg, Rav of Khal Avrechim in Monsey; Rav Yisrael Shneebalg, Rav of Khal Bolchov in Boro Park; Rav Yitzchok Eizik Shneebalg, Rav of Machnovka-Belz in Williamsburg; Rav Pinchas Shneebalg, Rosh Yeshiva of Vizhnitz in London; and his daughters, the wives of the Stropkover Rebbe and Rav Chaim Halpern.

The levayah took place in London on Motzaei Yom Tov, and his aron was flown to Eretz Yisroel for kevurah in Yerushalayim.

Yehi zichro baruch.


טען עוד
noam