הזמר בערל צוקר - נישט גדייגעט יידן

thumb_up

0
    thumb_down

0
    comment

תגובות
    playlist_add

שמירה
     share

שתף
     remove_red_eye

14
   שום סרט לא עובד? נסה לגלוש במצב 2
 שמחת חיים   

 פורסם לפני 8 שנים

הזמר בערל צוקר שר "נישט גדייגעט יידן"
מתוך קונצרט שנערך בביתהכנסת אוהל מרדכי ברח'....

הזמר בערל צוקר שר "נישט גדייגעט יידן"
מתוך קונצרט שנערך בביתהכנסת אוהל מרדכי ברח' תחכמוני 24 בירושלים
שבט תשע"ב

מילות השיר:
''א שיינעם חלום האב איך געזען
אין ביהמ"ק השלישי בין איך געווען
כהנים זענען מקריב קרבנות
לויים זינגען שיר המעלות
משה רבינו האט געלערנט מיט די אבות
אין סנהדרין זיצט און הערט א דין תורה
אהרון הכהן צינדט אן די מנורה
און האט זעה איך א הערליכען געזיכט
עס שיינט זיין פנים מיט א ג-ט'ליכן ליכט
אויף זיין קאפ א גולדענעם קרוין
איך דערקען עם שוין
דאס איז דער מלך המשיח
ער אליין
דער גאנצער עולם שטייט מיט מורא
ער איז מגלה סודות התורה
און פון שלאף האב איך זיך אויפגעכאפט...

פזמון:
נישט געדאגה'עט אידן
עס וועט שוין באלד קיין חלום
מער נישט זיין
א מינוט'קאלע געבליבען
משיח'ן מקבל פנים זיין
שיכור מיט פרייד געזונטערהייט
גייען מיר אלע אהיים
צוריק אין חדר גיין
מיט משה'ן אליין
אמן ואמן

א שיינעם חלום
האב איך געזען
אין ירושלים בין איך אנגעקומען
זי זאגט מיט פרייד ברוכים הבאים
דערלייבט צו זעהן דיין ליכטיגען פנים
איך האב געהאט אזוי פיל צער גידול בנים
כאטש דו האסט געוואנדערט טויזענטער יארן
ביסטו מיין טייער קינד
נאך שענער געווארן
און האט זעה איך מלאכים גיין
זיי פירן מיט א ניגון
דעם באשעפער אליין
געקומען אויף דער וועלט
א חופה האט מען געשטעלט
זיין ליבער כלה, אידן אלע
מקדש זיין
צדיקים טאנצן מיטן חתן
עס איז שוין גרייט סעודת לויתן
און פון שלאף האב איך זיך איופגעכפט...''


טען עוד
noam