בריוועלע - מאטי אילאוויטש - ציור חול | Brivele - Motty Ilowitz - Sand Art - Sababa - Shira

thumb_up

0
    thumb_down

0
    comment

תגובות
    playlist_add

שמירה
     share

שתף
     remove_red_eye

20
   שום סרט לא עובד? נסה לגלוש במצב 2
 shiezoli   

 פורסם לפני 6 חודשים

This song “Brivele” – "בריוועלע" became an instant and widespread hit. The lyrics describe the concept and connection of the ‘Tehilim’....

This song “Brivele” – "בריוועלע" became an instant and widespread hit. The lyrics describe the concept and connection of the ‘Tehilim’ with such depth and emotion, and the melody is just overwhelmingly touching and fitting.

The song was written and composed by Motty Ilowitz, and was originally released vocally on Motty Steinmentz’s first album. Now, we present to you this stunning piece performed live - at the recent Bonei Olam dinner - by the composer, Motty Ilowitz, himself, accompanied by the magnificent Sababa Band and The Shira Choir and with the twist of the talented Sand-Artist Ahron Bernstein, from Israel.

#MottyIlowitz #Brivele

Lyrics:
אינגאנצן צובראכן, פארביטערט און פארקלעמט,
ער קען זיך נישט בארואיגן, קיין נחמה פון קיינעם נעמט.
אוועק פון די וועלט איז די שרייבער זיין פערזענליכע,
דער מלך בענקט נאך אים, נאך זיין
טאלאנט די אויסערגעווענליכע.

אוי ווי שיין זענען געווען זיינע בריוו,
יעדע נאכט פאר מיר געשריבן, ארויס פון הארצן טיף.
די בריוון אין זכרון וועלן מיר אייביג פארבלייבן,
אוי די וועג וויאזוי ער האט עס געשריבן וועט
שוין קיינער נישט קענען שרייבן.

א באדינער און פאלאץ איין איינפאל עס פאלט אים,
ער ווייסט די אלע בריוון ווי זיי זענען באהאלטן.
ער נעמט פון די ארכיוון־ די אלע אלטע בריוון.
און לויפט צום מלך צו,
קוק וואס כ׳האב געפונען, הט- אזנך לי.

ער שטעלט זיך אראפ און נעמט זיך די בריוועלעך אויפליינען,
דער מלך דערמאנט זיך צוריק און ער נעמט זיך וויינען.
די בריוון איז זכרונות ־ שפע און נסיונות.
וואס ער איז פארביי,
די הארץ די נשמה אין דעם וואס נאר איך פארשטיי.

”ליין מיך די הארציגע בריוועלעך, ליין,
עס דערמאנט מיך צוריק די שטימע פונעם שרייבער'ל אליין.
די שורה׳לעך, די זמירו׳לעך,
עס נעמט מיך ארום,און יעדעס מאל דו ליינסט די בריוועלעך
,ווער איך מלא רחמים.

ליין מיך די הארציגע בריוועלעך, ליין,
דיין הארץ דיין געבעהט דורך דעם וועל איך פארשטיין.
די צעטעלעך, נאסע בלעטעלעך.
עס עפענט יעדן טיר,
ווייל יעדעס מאל דו ליינסט דיבריוועלעך וויין איך מיט מיט דיר.

אוי אוי בריוועלע, אוי אוי בריוועלע,
כאילו אמרם הוא בעצמו,
־ אוי אוי אוי בריוועלע אין יעדן מצב און סביבה׳לע,
אנקומען ביז צום מלך קען מען נאר אזוי.
--
“א שרייבער האט דער מלך געהאט אמאל,
דוד בן ישי, דער נעים זמירות ישראל,
ווי ער האט געשריבן האט קיינער נישט געקענט,
מיט געגועים און אהבה,
מיטן פידעלע אין די הענט.

אין די שווערסטע מצבים געשריבן צום קל חי,
ה׳ מה רבו צרי, רבים קמו עלי.
איך לויב און דאנק פאר ה׳ אלקי,
מה אשיב לה׳ כל תגמולוהי עלי.

דוד איז מער נישטא אבער דאך איז אונז פארבליבן,
די הארציגע בריוון וואס ער האט צום מלך געשריבן.
אונז נעמיר די כתבים ־ און אונזערע מצבים.
און מיר ליינען דאס איבער,
די אלע צרות וואס דוד איז אריבער.

כאטש ס׳איז פריוואטע ענינים וואס דוד איז משורר,
די בריוועלעך זענען אבער דעם אייבערשטען מעורר,
דער בורא טוט לעכצן ־ הערן ווי מיר קרעכצן.
תפילה לדוד,
דאס איז זיין גרעסטע תשיקה, זיין גרעסטע כבוד.

”ליין מיך די הארציגע בריוועלעך, ליין,
עס דערמאנט מיך צוריק די שטימע פונעם דוד׳ל אליין.
די שורה׳לעך, די זמירו׳לעך,עס נעמט מיר ארום.
און יעדעס מאל דו ליינסט די בריוועלעךווער איך מלא רחמים.

ליין מיך די הארציגע בריוועלעך, ליין,
דיין הארץ דיין געבעט דורך דעם וועל איך פארשטיין.
די צעטעלעך, נאסע בלעטעלעך,
עס עפענט יעדן טיר
,ווייל יעדעס מאל דו ליינסט דיבריוועלעך וויין איך מיט מיט דיר.

תהלים׳ל תהלים׳ל
כאילו אמרם דוד בעצמו.
תהלים׳ל ־ ווען א איד פועלן' וויל אמאל,
אנקומען ביז צום מלך קען מען נאר אזוי.
====================

Credits:

Composed and Performed: Motty Ilowitz
Sand Painting: Aharon Zev Berenstein
Hebrew Translation: Devoiry Burnstein
Rearranged & Conducted: Mendy Hershkowitz
The Shira Choir - led by Yoely Horowitz
Music: Sababa Band
Sound: Eagle Production Co.
Live Engineer: Eli Lashinsky
Video: Engel Studios
Video Edits: Insight Studio
Mixed and Mastered: V-Gold Beat Production
Stage Design: Lipa Feldman


Motty Ilowitz - Booking: +1 (718) 781-2685

Follow Motty on Social Media:

Website: https://mottyilowitz.com/
Facebook: https://www.facebook.com/motty.ilowitz
Twitter: https://twitter.com/mottyilowitz
Instagram: https://www.instagram.com/mottyilowitz/
Telegram: https://t.me/Motty_Ilowitz


Aharon Zev Berenstein - Booking: +972 52-767-5972

Follow "Shiezoli" Wherever You Are

WhatsApp Status: https://wa.me/13478991663?text=SUBSCRIBE
YouTube: https://www.youtube.com/user/shiezoli
Instagram: https://www.instagram.com/realshiezoli
Twitter: https://twitter.com/Shiazoli
Facebook: https://www.facebook.com/Shiezoli

Subscribe to Shiezoli Email List: http://eepurl.com/ggxW4z


טען עוד
noam